Učni slogi v šolski praksi

Osnovno vprašanje, ki se nam učiteljem zastavlja vedno znova in znova je, kako učno uro oblikovati, da bomo dosegli prav vse učence. Bogata raznolikost, s katero se srečujemo v razredu na eni strani in vedno večja potreba po individualnem pristopu k posameznemu učencu na drugi, postavljata pred nas velik izziv. Sprašujemo se, ali je mogoče ustvariti sistem, ki bo deloval pri posamezniku in skupini hkrati.

Učni slogiNaj bomo odrasli ali otroci, med seboj se zelo razlikujemo. Glede na to, kateri zaznavni sistem je pri posamezniku bolj v uporabi, delimo ljudi na vizualne, avditivne in kinestetične tipe. Vsak od teh tipov zahteva svoj pristop, najbolje pa bomo snov predstavili, kadar jo bomo predstavili skozi vse tri kanale. Različni smo si tudi v načinu mišljenja: nekateri so logični misleci, drugi pa so bolj intuitivni. Ne eno, ne drugo ni boljše ali slabše. Gre le za to, katera možganska polobla je pri posamezniku dominantna. Učitelji naslavljamo obe. V razredu bomo vedno našli otroke, ki se sprašujejo ZAKAJ? se morajo nečesa naučiti in, kaj jim novo znanje prinaša. Za njih je zelo pomembno, da navežejo z učiteljem dober stik in, da snov začutijo. Potem so tu otroci, ki jih zanima KAJ? jim novega ponujamo; radi imajo predavanja in se ne otepajo teorije, v nasprotju s tistimi, ki želijo vedeti: KAKO? stvari delujejo. Ti potrebujejo praktične preskuse. In nenazadnje srečujemo otroke, katerih najljubše vprašanje je KAJ PA ČE BI … ? in so osredotočeni na to, kako bodo lahko novo znanje uporabili v praksi.

Rešitev ponuja sistem, ki opisuje, kako poteka samo dejanje učenja: od konkretne izkušnje, ko informacijo zaznamo, preko faze razmišljanja, s katero si ustvarimo koncept o tem, kar se učimo in pa do preskušanja novega znanja in nazadnje uvajanja tega znanja v naše življenje. Sistem zaobjema različne tipe ljudi glede na to, kako zaznavamo, na kakšen način razmišljamo in, kaj nam je pomembno pri pouku.

V delavnici bo vsak udeleženec s pomočjo testov najprej prepoznal svoj preferenčni učni stil, ki vpliva tudi na to, kako poučujemo. Nato bomo skupaj ustvarili in preskusili sveže pristope, vaje in naloge, ki bodo naslavljale različne učne sloge. Na koncu pa bomo v skupinah pripravili program učne ure.

Trajanje: 16 ur

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis