Obrnjeno učenje

Sodobni model izobraževanja daje veliko več poudarka na samostojnem učenju in učitelj dobiva vedno bolj vlogo tutorja in coacha. Tak način učenja in poučevanja je dandanes toliko bolj mogoč zaradi možnosti uporabe informacijske komunikacijske tehnologije ali krajše, IKT. Posebej je zanimiv za poslovno okolje, saj prihrani veliko časa in je tudi stroškovno bolj ugoden. Poleg tega omogoča hkratno izobraževanje udeležencev na različnih krajih. 

obrnjeno učenjeV dvodnevni delavnici boste imeli priložnost spoznati metodo, ki si pri nas šele utira svojo pot. Združuje učenje na daljavo z učenjem v živo. Njena bistvena značilnost pa je, da vodja izobraževanja pred pričetkom pouka posname video s teoretičnim delom vsebine. Udeleženci se torej s tematiko seznanijo še pred prvim srečanjem in sicer v času in na način, ki ga izberejo sami. Posnetek si lahko večkrat ogledajo in si pripravijo vprašanja. Vodja izobraževanja tako nadalje srečanje v živo izkoristi za aktivno delo (lahko prav tako s pomočjo IKT), s katerim udeleženci svoje razumevanje snovi še poglobijo, utrdijo in preverijo.

V delavnici se ne boste le seznanili z metodo »obrnjenega učenja«, pač pa se boste naučili pripraviti scenarij videa, posneli boste svoj video, srečali se boste z drugimi uporabnimi IKT orodji in jih boste v živo preskusili. Vse skupaj pa boste sestavili v zanimivo in učinkovito dramaturgijo učne izkušnje.

.

Trajanje: 16 ur

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis