Info

naziv: CANDOR - DOMINKO delavnice tujih jezikov, k.d., Vrhnika

skrajšan naziv: CANDOR - DOMINKO, k.d., Vrhnika

sedež: Turnovše 19, 1360 Vrhnika

poslovni prostori: Ziherlova 4, 1000 Ljubljana

telefon: 01 422 33 20, 01 422 33 25, 041 737 961

e-mail: info@candor-dominko.si

poslovni račun: 00 02027 17616176 pri NLB

matična številka: 5601584

ID številka: SI15602389

šifra dejavnosti: 80.422

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis