Reference

Vsem poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje:

Državni zbor RS, Andragoški center republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Ministrstvo za gospodarstvo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozd in prehrano RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Vlada RS Servis skupnih služb, Gea College, Banka Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Upravna enota Vrhnika, Občina Vrhnika, Obrtna zbornica Slovenije, Območna obrtna zbornica Vrhnika, Območna obrtna zbornica Cerknica, Müller Drogerija, Center Dolfke Boštjančič, Republiški zavod za zaposlovanje, Hotel Lev, UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Fenolit, UL Fakulteta za šport, Slovenska razvojna družba, Nova Ljubljanska Banka, Probanka, Zavod za farmacijo in preizkušanje zdravil, UL Fakulteta za upravo, Petrol, ELES, Interpapir, Cankarjev dom, Delo, Industrija usnja Vrhnika, Tobačna Ljubljana, Danfoss Compressors, Liko Vrhnika, Liko Pris, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Emporio Medical, Papirografka, Annapurna Way, Inštitut za metalne konstrukcije, Johnson & Johnson SE, HIT Nova Gorica; BVQI, Elgoline, Eurobox, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Bolnišnica Golnik, Lek kozmetika, Unilever Slovenija, BTC, Petrol, Vinakoper, Občina Metlika, Društvo kadrovskih delavcev Trbovlje, Papirnica Radeče, Univerzitetni Klinični center, Aldata, Nuklearna Elektrarna Krško, Adria Airways, in drugih, Izum, MORS, ZSSS in drugi.

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis