Obvladovanje konfliktov

Obvladovanje konfliktovNaše življenje usmerjajo motivi, ki izvirajo iz niza hierarhično urejenih potreb. Za izpolnitev le teh se moramo naučiti postavljati jasne in konkretne cilje. Prepoznati moramo kakšni so naši vedenjski vzorci in čustvene reakcije takrat, ko se moramo odločati med osebnimi potrebami in cilji skupine. Konflikti so lahko površinski in socialni vzorec vedenja na katerega smo pristali. Običajno imajo izvor na globljih in za osebno identiteto posameznika pomembnejših ravneh osebnosti. Pomembno je, da vemo katere vrednote oblikujejo pravila vedenja v skupini, kjer delujemo in živimo. Poskrbeti moramo za uravnoteženost pri izpolnitvi individualnih potreb; pomembno je odkriti prave ovire, ki se zdijo včasih nepremostljive v odnosih z drugimi.

V delavnici se naučimo odkrivati in analizirati vzroke in vrste konfliktov. Spoznamo načine komuniciranja, model in korake pri reševanju konflikta. Naučimo se postavljati dobro oblikovane cilje. Konflikte sprejmemo kot priložnost za učenje boljših in uspešnejših medosebnih odnosov.

Trajanje: 16 ur

 

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis