Kako pripraviti dobra učna gradiva

Z gradivi predavatelji, učitelji in trenerji zaokrožimo svoj nastop. So »pikica na i« celotnega izobraževalnega dogodka in imajo veliko več vlog kot le povzemanje snovi. Dobro učno gradivo ni podobno učbeniku, še najmanj pa je posnetek power point predstavitve.Kako pripraviti dobra učna gradivaVsebuje pregled ključnih vsebin, uporabniku ponuja dodatno znanje, navodila za samostojno delo, vire, sezname referenc, dokumentirane primere iz prakse in še marsikaj. Odvisno od namena, ki ga želi avtor doseči. Vse prevečkrat naletimo na gradiva, ki so neživljenjska in dajejo vtis, da so le izsečki iz predavateljevih priprav na predavanje. Njihova oblika je nepregledna in neprivlačna, vsebina pa ne vabi in ne izziva k bolj poglobljenemu razmišljanju. Če želite ustvariti gradivo, ki ga bodo udeleženci vaših predavanj radi vzeli v roke še dolgo potem, ko bo izobraževanje že za njimi, boste upoštevali nekaj ključnih pravil, ki jih bomo na delavnici preskusili v praksi. Za pokušino le nekaj ključnih točk: pisati v prvi, drugi ali tretji osebi? Postavljati vprašanja ali razlagati? Kako navdušiti različne učne tipe naenkrat? Kakšen jezik uporabljati? Kako dolgi naj bodo stavki, kako obširna besedila posameznih poglavij? Kakšne naj bodo vaje? Koliko slikovnega materiala naj bo?

In ne pozabite, učna gradiva nas predstavljajo, saj jih udeleženci odnesejo s seboj domov in pokažejo drugim. Nadgradite svoje predavanje z učnim gradivom, ki bo zrcalilo vaše znanje in kvalitete odličnega učitelja, predavatelja in trenerja!

Trajanje: 8 ur

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis