Coaching

Je sicer angleški izraz, ki je v poslovnem svetu tudi pri nas že zelo domač. Žal, tako kot mnogo drugih sodobnih pristopov, še ni dočakal ustreznega prevoda v slovenščino. Označuje metodo za razvoj posameznikov in skupin. Osnovni pomen besede je trener, vendar je na področju svetovanja, izobraževanja in razvoja v zadnjem času pridobil nov pomen. Trener je namreč tisti, ki drugim pomaga pri piljenju veščin, sposobnosti in spretnosti. Trener za svojega varovanca pripravi program. Coach pa mu ne ponuja vnaprej pripravljenih rešitev, ki jih ta nato vadi, ampak mu pomaga, da te rešitve najde sam. In prav ta osebna vpletenost najprej v pripravo in nato v samo učenje je po mojem mnenju zagotovilo za uspeh in prednost pred drugimi pristopi.

V jezikovnem izobraževanju je to novost, ki jo uvaja naša šola. Če se boste odločili za delo s coachem, se boste najprej z njim temeljito pogovorili o vaših ciljih. Tujih jezikov se namreč učimo zaradi različnih razlogov in z različnimi nameni. Nekdo potrebuje znanje tujega jezika za to, da se bo vpisal na kakšno tujo univerzo, drugi ima poslovne stike s strankami v tujini, tretji bi rad potoval po svetu... Najhitreje in najlažje boste cilj dosegli, če boste skrbno načrtovali pot. Pomembno je, da načrtujete natančno tako velike korake kot ste jih sposobni narediti; da predvidite tudi možne ovire in se na njih že vnaprej pripravite. Če ste se odločili, da se boste naučili tujega jezika, se morate zavedati, da bo to prineslo v vaše življenje določene spremembe in bo od vas zahtevalo tudi nekaj odpovedovanja.

Coach bo natančno poznal zaznavne kanale po katerih sprejemate nove informacije. V tem in pa v učnem slogu se ljudje med seboj razlikujemo. Nekateri bodo hitreje napredovali, če jim bo snov kdo natančno in strukturirano razložil, drugi pa tega ne želijo in se raje učijo skozi prakso. Pregledala bosta strategije, ki ste jih do sedaj uporabljali za učenje, coach vam bo predstavil nekatere nove, bolj učinkovite. Ko boste vse te podatke o sebi ozavestili, se boste odločili za pot. Izberete lahko skupinski tečaj, individualne ure, intenzivne delavnice v alfa stanju ali samostojno učenje s pomočjo interneta in računalnika in sodelovanjem coacha, kar imenujemo blended learning (kombinirano učenje). Ta zadnja oblika učenja ima po mojem mnenju največjo prihodnost. Prvič zato, ker si lahko, če se odločimo za tako učenje, samostojno organiziramo čas, v katerem se bomo učili. To je dandanes, ko smo vsi tako zelo zasedeni, izredno pomembno. Drugič zato, ker zahteva od nas, da jezik raziskujemo sami in nam je učitelj le v pomoč pri tem. Tretjič zato, ker se učenje s pomočjo računalnika in svetovnega spleta kombinira na primer z učenjem v alfa stanju, ki omogoča hitro pridobivanje besednega zaklada. Četrtič pa tudi zato, ker je vse skupaj skrbno načrtovano v sodelovanju s coachem, ki pomaga izbirati prave učitelje. Pomemben del sodelovanja med vašim coachem in vami je sprotno ocenjevanje napredovanja.

Ciljna naravnanost, učinkovitost in hitrost učenja so gotovo najpomembnejše prvine uspešnega programa učenja tujega jezika. S coachingom jih boste v celoti izpolnili.

Mirjam Dominko, prof., NLP trener

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis