Učinkovita komunikacija

Raziskave kažejo, da je spretnost učinkovitega komuniciranja eden ključnih dejavnikov za uspeh. Skoraj nihče od nas ne opravlja dela, ki ne bi temeljilo na sporazumevanju z drugimi ljudmi, če pa že, pa se sporazumevamo z domačimi, prijatelji. Način, kako ljudje komuniciramo, je zelo oseben, zato je nemogoče podati nek idealni vzorec, ki bo deloval pri vseh. Vsak posameznik ima svoje sposobnosti, znanja in osebnostne lastnosti, ki ga odlikujejo v komunikaciji. Marsikdaj se jih niti ne zavedamo. Ko jih ozavestimo, jih lahko dejavno uporabljamo pri sporazumevanju z drugimi. Svoje sposobnosti pa lahko še izpilimo do te mere, da nam tudi sporazumevanje z najzahtevnejšimi sogovorniki postane izziv in nam ne povzroča več stresa. Urjenje komunikacijskih spretnosti je prav zaradi individualnega značaja komunikacije možno le z metodo treninga, ki nam ga omogočajo delavnice.

Komunikacija niso samo besede. Pravzaprav imajo besede v komunikaciji zelo majhno vlogo. Veliko večjo težo ima pri tem govorica telesa, oziroma drža, kretnje, mimika in očesni stik ter barva glasu. V delavnici zato velik del časa posvetimo piljenju neverbalnega dela sporazumevanja. V drugi polovici delavnice pa se posvetimo strateškemu komuniciranju, to je zavestni uporabi vzorcev in procesov, s katerimi komunikacijo ciljno usmerjamo.

Če torej želite:

  • Učinkovita komunikacijakomunicirati tako, da bodo ljudje razumeli, kar ste hoteli povedati in ne samo tega, kar ste v resnici povedali;
  • svojo komunikacijo prilagoditi modelu sveta ljudi, s katerimi komunicirate;
  • razviti čutno ostrino do te mere, da boste lahko drugo polovico stavka prilagodili glede na odziv, ki ste ga dobili na prvo polovico stavka;
  • in razširiti možnosti izbire za rešitev problema, da bodo večje od problema,

potem se delavnice o učinkovitem komuniciranju morate udeležiti.

Trajanje: 8, 16 ali 32 ur

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis