Oblikujmo dober tim

Oblikujmo dober timTim je več kot skupina ljudi, ki skupaj sodeluje. Oblikovati dober tim ljudi pomeni, vključiti posameznike v aktivno sodelovanje od načrtovanja do izvajanja skupnih ciljev. V dobrem timu je posameznik pomemben del celote. Prispeva svoj strokovni del, obenem pa tudi soustvarja medsebojne odnose tako, kot je za nalogo najboljše. Skupni dosežki izhajajo iz sposobnosti posameznikov, ki znajo usklajeno delovati, se smiselno dopolnjevati, si pri nadgrajevanju pomagati in sprejemati različnost. V delavnici bomo spoznali, kaj storimo, da odnose napolnjuje veselje, medsebojno vzpodbudujanje in pozitivna vrnitvena sporočila kot glavna podpora skupinskemu delu. Vsak udeleženec spozna, kako pomembno je aktivno poslušanje drugih sodelavcev, pa tudi spretno usmerjanje posameznika in vključevanje tam in takrat, ko je za to najbolj strokovno in osebnostno kompetenten. Razvili bomo visoko osebnostno fleksibilnost glede na situacijo, ki je pred skupino, z namenom, da dosežemo največjo možno sinergijo učinkov. Učili se bomo spretnosti vodenja glede na to, v kateri fazi razvoja tima smo.

Udeleženci po delavnici obvladajo zakonitosti dobro delujočega tima, se urijo v načinih sodelovanja v različnih razvojnih fazah tima in osvojijo različne načine vodenja sodelavcev, glede na zahteve projekta.

Trajanje: 16 ur

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis