Učinkovito upravljanje s časom

Učinkovito upravljanje s časomAli imajo uspešni ljudje na razpolago več časa? Ne, 24 ur na dan, toliko, kot vsi ostali. Uspešnost in učinkovitost torej s količino časa nimata dosti opraviti. Pa vendar se nam zdi, da imamo iz dneva v dan manj časa in, da smo vedno bolj izčrpani. V tej 2-dnevni delavnici udeleženci spoznajo različne tehnike in pristope k bolj smotrni uporabi časa, razporejanju opravil po pomembnosti in tako pridobijo možnost, da postanejo bolj učinkoviti.

Naučili se boste, kako bolj učinkovito načrtovati, kako postavljati cilje in oblikovati akcijske načrte, prepoznavati tista opravila, ki stanejo največ časa in, kako jih opraviti bolj smotrno ter, kako delegirati naloge.

Trajanje: 16 ur

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis