Trening - NLP Diploma

NLP Diploma

NLP diploma je prvi kamenček na poti izobraževanja od praktika do trenerja NLP. Program namreč obsega prvih 5 dni sicer 18 – dnevnega izobraževanja, ki poteka pod naslovom Praktik NLP. V tem času kandidat spozna osnovna znanja in veščine, ki jih nudi nevrolingvistično programiranje za uvajanje sprememb na področju osebnostne rasti, miselnih strategij in vedenja.

Program izobraževanja je splošen, zato je namenjen vsem, ki verjamete, da so vaši potenciali še večji in bi radi z drugimi bolje komunicirali in imeli z njimi boljše odnose.

Še posebej pa je namenjen vsem, ki delujete v poslovnem svetu, v izobraževanju, zdravstvu, javni upravi, pravu, turizmu, športu, ter vsem, ki ste partnerji, starši ali otroci.

Kaj boste vedeli in znali po uspešno zaključenem izobraževanju?

  • Naučili se boste, kako tudi v najtežjih trenutkih prebuditi v sebi svoje največje potenciale in, kako sebe in druge popeljati v stanje boljšega počutja in imeti nenehen dostop do svojih sposobnosti.
  • Razumeli boste, kateri so tisti odločilni dejavniki, ki vplivajo na to, kako delujete v interakciji s seboj in z drugimi.
  • Razvili boste svojo sposobnost opažanja in branja neverbalnih in verbalnih vidikov komunikacije in boste tako bolje razumeli sebe in druge.
  • Spoznali boste različne pristope in tehnike, s katerimi si boste povečali možnost izbire v tem, kako upravljati s seboj in drugimi.
  • Raziskovali boste moč besed in povečali boste svoje jezikovne sposobnosti.
  • Spoznali boste, kako se oblikuje mišljenje ljudi.
  • Seznanili se boste z zgodovino NLP-a in osnovnimi smernicami in temelji na katerih je zgrajen in se tako pripravili na nadaljnje šolanje.
  • Ukvarjali se boste s prepričanji, ki nas vodijo in se naučili, kako preokviriti negativna prepričanja, ki nas omejujejo na naši poti.
  • Naučili se boste, kako oblikovati cilje in jih tako po najboljši poti tudi doseči.
  • Znali boste podati tako povratno sporočilo, ki bo tistega, ki mu je namenjeno, spodbudilo k želji po napredku.

Program je oblikovan v skladu s standardi INLPTA, kar pomeni da lahko izobraževanje nadaljujete v kateremkoli certificiranem centru po svetu.

• Zgodovina nevrolingvističnega programiranja • Trije stebri NLP – a • NLP komunikacijski model • Predpostavke NLP – a • Iz sedanjega v željeno stanje • Dober stik, spremljanje, vodenje • Čutna ostrina, kalibriranje • Povratno sporočilo • Cilji in pot do njih • Uvod v submodalnosti • Sprememba perspektive • Generator novega vedenja • Moč pozitivnega govora • Členjenje • Predpostavke • Zaznavni kanali • Predikati • Stanja • Sidranje • Uvod v časovno črto

Termin:

14. in 15. januar ter 28. in 29. januar 2023.

Metoda

Trening; teoretični del se prepleta z vajami pri katerih udeleženci individualno in v skupinah aktivno in ustvarjalno raziskujejo in preskušajo to, kar so se naučili.

 

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tečaja v roku 7 dni pred pričetkom.

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis