Vzpodbujanje procesov kreativnosti

Udeleženci najprej spoznajo splošno naravo procesov kreativnosti, inovativnosti in podjetnosti (splošni okvir, strukturo, stopnje). S pomočjo testa in s praktičnimi vajami raziščejo svoje sposobnosti ustvarjanja in vpliv fiziologije in drže telesa na spodbujanje ustvarjalnosti.

Vzpodbujanje kreativnostiIndividualne razlike v pogledih in pristopih h konkretnim nalogam, so vir informacij o tem, po katerih kriterijih vrednotimo in oblikujemo naše predstave o zadevah, ki ji moramo skupno reševati. Ali smo čustveno angažirani, imamo interes sodelovati, koliko smo odgovorni, koliko predznanja in širine izžarevamo, koliko je preračunljivosti in neopredeljenosti ... ? Vse to kaže na naš osebni odnos, ki pa ga moramo v skupinah spretno odkriti in uskladiti. Kako pridobiti zaupanje in ustvariti sproščeno klimo, kjer si bomo znali, upali in želeli odkrito povedati (sporočiti) svoja prepričanja, poglede, vrednote, znanja... V delavnici se boste naučili uporabljati različne načine zbiranja idej, predlogov, stališč, ugotavljanja sposobnosti, nivoja odgovornosti in osebne naravnanosti. Urili se boste v tem, kako različnosti odkrivati, razvrščati, povezovati in strukturirati. Pomemben je vsak posameznik, ki pa se mora čutiti sprejetega in enakovrednega. Naučili se boste obvladovati tehnike vizualiziranja in demonstriranja sprotnih in skupnih dosežkov.

V delavnici predstavimo Disneyevo strategijo kreativnosti s katero lahko vsak posameznik razvija svoje sposobnosti; naučimo se na kreacijo ali inovacijo pogledati z različnih zornih kotov in tako objektivno oceniti njeno vrednost; pregledamo, kako pomembna je kreativnost za uspešno reševanje problemov. Udeleženci se spoznajo tudi s procesi kreativnosti v skupinah in timih in možnostmi za spodbujanje le teh. Drugi del je namenjen pogledu v prihodnost, ustvarjanju vizije in ciljev ter implementaciji kreacij.

Udeleženci znajo pri sebi in pri svojih sodelavcih vzpodbuditi in usmerjati procese kreativnosti in inovativnosti ter določiti kje, kdaj in kako bodo kreacije uporabili pri svojem delu za boljši uspeh svoje organizacije.

Trajanje: 16 ur

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis