Osebni in strokovni razvoj predavatelja

Od časa do časa potrebujemo umik v stran, pogled od zunaj. Morda zaradi izgorevanja, zaradi nenaklonjenih zunanjih okoliščin ali pa kar tako, ker se tu in tam radi postavimo na prepih, ki nas očisti in napolni s svežimi močmi. Za ponoven razmislek o tem, kaj je pravzaprav tisto, kar nas vodi pri našem delu. Za ponovno povezavo s svojimi notranjimi močmi. Za nekaj novega, nekaj, kar je namenjeno prav nam osebno.

Osebni in strokovni razvojNa delavnici pregledamo, katera so tista znanja, veščine in sposobnosti, ki jih potrebuje vsak predavatelj in učitelj. Sama strokovna podkovanost namreč še zdaleč ni dovolj. Vsak posamezni udeleženec si izdela osebni program razvoja. Del delavnice je posvečen prepričanjem in vrednotam učiteljev, kot odločilnim dejavnikom za kvaliteto dela v izobraževalnem procesu. V drugi polovici delavnice pa bodo udeleženci dobili nekaj koristnih napotkov za to, kako si priklicati stanje pozitivne naravnanosti tudi takrat, ko nam okoliščine niso najbolj naklonjene.

Delavnica je namenjena tako tistim, ki ste šele na začetku svoje poklicne poti, kot vsem dolgoletnim mojstrom.

Trajanje: 8 ur

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis