Trening - NLP Praktik

Se želite naučiti vedenj, ki vam bodo omogočala vzpostaviti pozitivne odnose z drugimi? Veste, katere strategije uporabljate za uspeh v življenju in katere so tiste, ki vas vedno pripeljejo v slepo ulico? Kako razmišljate in kako so vaše misli povezane z vašimi prepričanji ter vrednotami? Verjamete, da lahko s preokvirjanjem misli vplivate tudi na svoje življenje? Katera prepričanja vas podpirajo in katera vedno znova omejujejo? Kako se jih boste znebili? Kaj pa vaše vrednote? Jih živite in v kolikšni meri? Kako so z njimi povezani vaši cilji, kakšna je vaša osebna vizija in kako jo uresničiti? V čem ste posebno dobri, morda odlični in kako tega lahko naučite tudi druge? Česa pa se vi želite naučiti od odličnih posameznikov?

Si lahko predstavljate, da bi se vselej dobro počutili v svoji koži ter bi brezpogojno sprejemali sebe in s tem tudi druge? Čudili bi se njihovi drugačnosti, se od njih učili, a se hkrati radostili svoje edinstvenosti. Znali bi se motivirati ne glede na zunanje okoliščine in vztrajati v neprijetnih situacijah, ker bi si tedaj znali priklicati pozitivna čustvena stanja – čarobne trenutke in vire moči, ki ste jih nekoč že imeli in doživeli. Bili bi navdušeni nad življenjem samim in hkrati občutljivi za dogodke in ljudi okrog sebe ter pozorni na vse čudeže življenja. Kako bi bilo, če bi se znali odmakniti od vseh neprijetnosti življenja in bi ob tem ostali v stiku s seboj in vsemi svojimi čustvi?

Dogodki so sami po sebi nevtralni, vendar pa jih obarvamo s svojimi čustvi ter jim pripisujemo različne vrednosti. Ali kot je rekel Shakespeare: »Nič ni dobro, ne slabo, le misel dela ga takó.« Na NLP praktiku se jih naučimo obarvati tako, da nam bodo služili na naši poti uspeha in zadovoljstva.

Vse to in še mnogo več vam ponuja NLP Praktik (NLP Practitioner), mednarodni izobraževalni program s področja razvoja in izboljšanja komunikacijskih veščin, ki je enkratna priložnost za vaš osebni in strokovni razvoj. Gre za praktični model, kombinacijo treninga, izkušenjskega učenja ter kreativnih vaj, s katerimi boste bolje spoznali sebe in druge: da bi začutili svojo enkratnost ter prepoznali in izkoristili svoje potenciale; za navdih in vdih življenja s polnimi pljuči.

Pridružite se nam in številnim udeležencem, ki so to že storili!

Mirjam Dominko certificirana NLP trenerka (INLPT)

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

 • vsem posameznikom, ki želite delati na sebi ter se zavedate pomena osebne rasti za srečo in uspeh v     življenju,
 • menedžerjem, vodstvenim delavcem, vodjem prodajnih timov, prodajalcem in vodjem kadrov,
 • ravnateljem, učiteljem in vzgojiteljem,
 • socialnim delavcem in psihologom ter strokovnim delavcem s področja svetovanja in terapije,
 • strokovnim delavcem s področja zdravstva,
 • športnim trenerjem in športnikom,
 • vsem, ki pri svojem delu javno nastopajo ter
 • vsem, ki ste partnerji, starši ali otroci.

 

KAJ BOSTE UDELEŽENCI ZNALI, BILI SPOSOBNI OB KONCU

 • Naučili se boste, kako tudi v najtežjih trenutkih prebuditi v sebi svoje največje potenciale in, kako sebe in druge popeljati k boljšemu počutju ter imeti nenehen dostop do svojih sposobnosti.
 • Znali boste učinkovito in prepričljivo komunicirati ter predstaviti svoje misli drugim.
 • Razumeli boste, kateri so tisti odločilni dejavniki, ki vplivajo na to, kako delujete v interakciji s seboj in z drugimi.
 • Razvili boste svojo sposobnost opažanja in branja besednih in nebesednih vidikov komunikacije ter boste tako bolje razumeli sebe in druge.
 • Spoznali boste različne pristope in tehnike, s katerimi si boste povečali možnost izbire v tem, kako upravljati s seboj in drugimi.
 • Raziskovali boste moč besed in povečali svoje jezikovne sposobnosti.
 • Spoznali boste, kako se oblikuje mišljenje ljudi.
 • Znali boste ustvarjalno razreševati notranje in zunanje konflikte. Postali boste še boljši pogajalci.
 • Seznanili se boste z zgodovino NLP-a, osnovnimi načeli in temelji, na katerih je zgrajen in se tako pripravili na nadaljnje šolanje.
 • Ukvarjali se boste s prepričanji, ki nas vodijo in se naučili, kako preokviriti svoja omejujoča prepričanja.
 • Ozavestili boste svoje vrednote in zaživeli v skladu z njimi.
 • Naučili se boste, kako ustvariti svojo vizijo in oblikovati cilje ter jih tudi doseči.
 • Nadgradili boste svoje sposobnosti nastopanja v javnosti, znali boste pritegniti pozornost.
 • Znali boste podati povratno sporočilo tako, da bo tistega, ki mu je namenjeno, spodbudilo k želji po napredku in spremembi.

 

KORISTI, ČE SE PROGRAMA UDELEŽITE

 • pozitiven odnos do sebe in sveta,
 • izboljšana samozavest in samopodoba,
 • izboljšan stik s seboj in z drugimi,
 • boljše poznavanje sebe in svojih vrednot, prepričanj, strategij,
 • več osebne moči in več uspeha v zasebnem, kot v poklicnem življenju,
 • odlično komuniciranje (besedno in nebesedno),
 • visoka raven samomotivacije, visoka raven sposobnosti motiviranja drugih,
 • izboljšan dar opažanja in zaznavanja impulzov iz okolja,
 • obvladovanje tehnik, ki pomagajo v kritičnih situacijah,
 • samozavesten nastop z vso gotovostjo in odgovornostjo,
 • uspešno obvladovanje lastnih težav in problemov,
 • uresničitev svojih načrtov, želja in postavitev ciljev na ravni svojih vrednot,
 • zanimiv in prepričljiv nastop,
 • obvladovanje pogajalskih veščin in pogajalskih spretnosti,
 • znanje, kako uporabiti in praktično izkoristiti prednosti svojih sodelavcev, kolegov in ljudi, ki nas obdajajo,

 

RAZVOJ KOMPETENC

Učinkovita komunikacija, spoznavanje sebe in drugih, upravljanje s čustvi in notranjimi stanji, delo s transom in (samo)hipnozo – samosproščanje oblikovanje in doseganje ciljev v povezavi z vrednotami, sprejemanje in dajanje povratne informacije, spreminjanje prepričanj, (samo)motivacija, upravljanje s časom, sprejemanje odločitev, postavljanje prioritet, vodenje, upravljanje s stresom, strateško mišljenje, upravljanje s spremembami, stik s seboj, reševanje problemov, reševanje konfliktov, …

 

VSEBINA PO MODULIH*

1. modul: (2 dni)

 • O nevrolingvističnem programiranju
 • NLP komunikacija
 • Starteška komunikacija
 • Možgani in komunikacija

2. modul: (2 dni)

 • Zaznavni položaji
 • Vrnitveno sporočilo
 • Reševanje problemov
 • Sidranje

3. modul: (2,5 dni)

 • Notranja (čustvena) stanja
 • Strategije
 • Postavljanje in doseganje ciljev
 • Moč jezika – Meta model

4. modul: (2,5 dni)

 • Pet načel uspeha
 • Tipologija osebnosti
 • Prepričanja
 • Preokvirjanje 1. del

5. modul: (2,5 dni)

 • Tehnike spreminjanja
 • Preokvirjanje 2. del
 • Vrednote

6. modul: (2,5 dni)

 • Naloge in lastnosti nezavednega
 • Miltonov model jezika
 • Trans in hipnotični jezikovni vzorci

7. modul: (2,5 dni)

 • Disney strategija za načrtovanje in preverjanje ciljev
 • Časovna črta in delo z njo
 • Priprava na izpit

 8. modul: (2 dni)

 • Teoretični izpit
 • Praktični izpit
 • Zaključek usposabljanja in praznovanje

Treningi, igre vlog, demonstracije, študije in analize primerov, video in avdio gradiva

* Vsebinsko razdelitev po modulih bomo smiselno razporejali glede na potrebe in napredek udeležencev.

 

TRAJANJE, OBLIKA IN ORGANIZACIJA

Program obsega 8 modulov po 2-3 dni delavnic, treningov in vaj v skupnem trajanju 152 andragoških ur. Usposabljanja potekajo ob petkih popoldne (od 16.30 do 20.00 ure) in sobotah in nedeljah (od 8.30 do 18.00 ure).

Poleg navedenega udeleženci opravijo še najmanj 28 ur samostojnega dela v obliki nalog, refleksije in skupinskega dela, s katerimi pokažejo, kako so usvojene vsebine prenesli v prakso in česa so se naučili za svoje življenje in delo.

Skupno trajanje programa: 180 andragoških ur.

Program je oblikovan po standardih Mednarodnega združenja NLP (INLPTA:

http://www.inlpta.com/index.php/en/standards/nlp-standards/16-nlp-practitioner

 

TERMINSKI PLAN 2018 / 2019

Zap. št. modula

Datumi

Dnevi

št. ur.

Opombe

1. modul

 12. in 13. maj 2018

sob, ned

16

 NLP Diploma

2. modul

 26. in 27. maj 2018

sob, ned

16

 NLP Diploma

3. modul

 14. do 16. sept. 2018

pet pop, sob, ned

20

 

4. modul

 12. do 14. okt. 2018

pet pop, sob, ned

20

 

5. modul

 9. do 11. nov. 2018

pet pop, sob, ned

20

 

6. modul

 14. do 16. dec. 2018

pet pop, sob, ned

20

 

7. modul

 11. do 13. jan. 2019

pet pop, sob, ned

20

 

8. modul

 8. do 10. mar. 2019

pet pop, sob, ned

20

zaključni izpit NLP Praktik

Skupaj ur usposabljanja na treningih:

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ USPOSABLJANJA

Usposabljanje bomo izvedli v Ljubljani. Lokacijo bomo sporočili naknadno.

 

METODE IN OBLIKE DELA

Trening je organiziran kot skupek interaktivnih aktivnosti, ki omogočajo treniranje vseh veščin in vsebin, ki so vezane na program. Najznačilnejše metode in oblike so naslednje: akcijsko učenje, generativno učenje, predavanje, individualno delo, ustvarjalno razmišljanje, študije primera, analiza primerov iz prakse, ogled posnetkov, vaje za dihanje in sproščanje, vaje za glas, razprava, nastopi, igre vlog, delo z besedili, coaching, Disney strategija, SCORE model, SMART model postavljanja ciljev, analiza področij moči, magija metafor, mini generativni trans, meta model jezika in drugi modeli/ tehnike iz nevrolingvističnega programiranja.

 

ŠOLNINA IN PLAČILNI POGOJI

Šolnina vključuje:

 • pripravo in izvedbo programa,
 • učno gradivo,
 • osnovno postrežbo med odmori (napitki, piškoti, sadje, …),
 • certifikat NLP praktik, ki ga podeljuje podjetje izvajalke.

Šolnina ne vključuje mednarodnega certifikata INLPTA, ki ga je potrebno plačati posebej in stane 25,00 EUR.

 

Šolnina:

 • 1.300,00 EUR + DDV = 1.586,00 EUR
 • 1.050,00 EUR + DDV = 1.281,00 EUR (za udeležence, ki so že opravili INLPTA NLP Diplomo)

 

Plačilni pogoji in ugodnosti:

 • 10 % popust za predplačilo v enkratnem znesku za posameznike; vaš prihranek: 158,60 EUR.
 • 5 % popust za prijavo in predplačilo v enkratnem znesku za podjetja; vaš prihranek: 79,30 EUR.
 • Možnost plačila na 6 obrokov (za posameznike) po 265,00 EUR:
 • Vsakemu naslednjemu iz istega podjetja priznamo še dodatni 5 % popust (velja za plačilo ob enkratnem znesku).

 

OBVEZNOSTI ZA PRIDOBITEV NLP (MEDNAR.) CERTIFIKATA

 • 80 % prisotnost na usposabljanju (skupaj 122 ur ), kar pomeni, da lahko manjkate:
 • en petek, eno soboto, eno nedeljo oz. ekvivalentno število ur (pozanimajte se pri trenerkah, če niste prepričani, kako in kaj),
 • skupaj 30 andragoških ur,
 • del kateregakoli modula, nikakor pa ne smete zamuditi nobenega modula v celoti;
 • najkasneje do konca zadnjega modula opravljene domače naloge in z njimi povezana oddana poročila;
 • najmanj 60 % doseženih točk iz prisotnosti, domačih nalog, pisnega in praktičnega izpita;
 • 100 % poravnane vse finančne obveznosti.

Certifikat NLP podeljuje podjetje izvajalke, mednarodni certifikat NLP Practitioner * bodo udeleženci prejeli od mednarodnega združenja INLPTA (International NLP Trainers Association).

* Glej tudi poglavje o šolnini.

 

9 RAZLOGOV ZAKAJ IZBRATI NLP PRAKTIK Z MIRJAM

 Ker je preizkušena NLP-jevka (NLP trenerka in NLP mojster coacha) z bogato poslovno in osebno kilometrino.

 • Ker je šolana in izkušena izobraževalka z več kot 25 - letno kilometrino in pozna skrivnosti izobraževanja odraslih.
 • Ker ima veliko teoretičnega zaledja, a zna tudi najbolj kompleksne pojme razložiti na preprost način.
 • Ker so njeni treningi svojevrstna kombinacija izkušenjskega učenja, dela na sebi, skupinske dinamike in zabave.
 • Ker ima številna druga znanja in izkušnje, s čimer bo obogatila NLP trening, na katerem boste dobili odgovore na vprašanja, za katera sploh niste vedeli, da bi si jih bilo dobro zastaviti.
 • Ker Mirjam NLP živi v praksi.
 • Ker vam na treningih z njo ne bo nikoli dolgčas. Prav nasprotno – vsakič znova si boste želeli, da se modul še ne bi končal.
 • Ker si bo vzela čas za vas tudi izven terminov usposabljanj.

   

 

Mirjam Dominko

Mirjam Dominko , profesorica italijanščine in francoščine, mednarodna certificirana NLP Trenerka in NLP Mojster coach (INLPTA), edina pooblaščena trenerka metode Tomatis (Tomatis Practitioner) v Sloveniji, je direktorica in lastnica jezikovne šole in šole komunikacije, kjer deluje kot profesorica tujih jezikov, coach in izobraževalna trenerka mehkih veščin. Mirjam je bila v letih 2014 - 2016 predsednica Slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje.

Doma in v tujini se je izobraževala in usposabljala na naslednjih področjih: nevrolingvistično programiranje, izobraževanje izobraževalcev, 4-mat trening, javno nastopanje, transakcijska analiza, metodika in didaktika učenja in poučevanja tujih jezikov, generativni trans in generativni coaching, metoda Silva (The Silva Method), Tomatis metoda.

Deluje kot predavateljica, coach in izobraževalna trenerka, zlasti na naslednjih področjih: NLP Diploma, NLP Praktik, NLP Mojster Praktik, asertivnost v komunikaciji, kako pripraviti dobra učna gradiva, jasni cilji - predpogoj za uspešno delovanje, trening - NLP praktik, moč jezika v komunikaciji za več jasnosti in boljše razumevanje, Modeliranje – najbolj učinkovita metoda za prenos znanja, oblikujmo dober tim, obvladovanje konfliktov, obvladovanje stresa, od vizije do akcije, odlična prezentacija, osebna in strokovna odličnost predavatelja, postanimo dobri pogajalci, train-the-trainer, učinkovita komunikacija, učinkovito upravljanje s časom, učni slogi v šolski praksi, uspešen prvi nastop, ustvarimo skupaj uspešen projekt, vrednote – bistveni del naše osebnosti in ključni kriterij pri odločanju, spodbujanje procesov kreativnosti.

Mirjam navdušuje s svojo strokovnostjo, dinamičnostjo in praktičnimi izkušnjami. Izvrstno prepleta svoja interdisciplinarna znanja, udeleženci pa jo cenijo tudi zaradi njene srčnosti, verodostojnosti in dostopnosti. Je Učiteljica z veliko začetnico, saj odlično obvlada in udejanja načela za izobraževanje odraslih, ker se v vsakem trenutku zaveda, da je kvaliteten izobraževalec odraslih predvsem coach, mentor in supervizor odraslemu v izobraževalnem procesu.

Je samostojna svetovalka in trenerka, ki deluje v okviru svojega podjetja Candor-Dominko in je zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije. Delavnice je med drugim izvajala v organizacijah Mercator, Lek kozmetika, Unilever Slovenija, BTC, Petrol, Vinakoper, Občina Metlika, Društvo kadrovskih delavcev Trbovlje, Papirnica Radeče, Center Dolfke Boštjančič, Univerzitetni Klinični center, Aldata, Nuklearna Elektrarna Krško, Adria Airways, Obrtna zbornica Slovenije, Fakulteta za logistiko Celje, Izum, MORS, ZSSS, Mservis, Slovenske železnice, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Sofos, Center za poklicno izobraževanje; Upravna akademija MJUP, Adriatic Slovenica in drugih.

 

 

INFORMACIJE IN VPIS

 

Candor – Dominko, k.d.

Ziherlova ulica 4, 1000 Ljubljana

Tel: 01 422 33 20

 

Mirjam Dominko , NLP trenerka, direktorica

Mobi: 041 737 961

e-mail: info@candor-dominko.si

 

 

 

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis