Tečaji tujih jezikov za otroke

 Tečaji tujih jezikov za otroke Tečaji tujih jezikov za otroke Tečaji tujih jezikov za otroke Tečaji tujih jezikov za otroke Tečaji tujih jezikov za odrasle
  • za predšolske otroke
  • za osnovnošolce
  • za srednješolce

Tečaji tujih jezikov za otroke potekajo od zadnjega tedna v septembru do junija. Odvijajo se enkrat tedensko po 75 minut v prijetno opremljenih učilnicah na Ziherlovi ulici 4 v Ljubljani, v neposredni bližini OŠ Trnovo.

Spoštovani starši in otroci, nekateri ste naši stari znanci in nas dobro poznate, drugi se z nami srečujete prvič. Zato le kratka predstavitev šole Candor: ustanovljena je bila leta 1992; v šoli poučujemo tako otroke kot odrasle. Tečaje tujih jezikov izvajamo v naših prostorih v Trnovem v Ljubljani. Najbolj smo ponosni na to, da ste nam nekateri zvesti že od vsega začetka.

Otroke uvedemo v svet tujih jezikov na enak način, kot se naučijo materinščine: skozi igro, glasbo, preko vseh čutil. Šele kasneje uvedemo tudi učenje slovnice. Razvijamo tako sposobnost poslušanja, kot razumevanja, govornega in pisnega izražanja.

Razvili smo svojo metodo na podlagi nevrolingvističnega programiranja in izkušenj ter študija in izkušenj naših predavateljev. Naše znanje stalno izpopolnjujemo v specializiranih seminarjih. Učitelji šole Candor se odlikujemo z jezikovno kompetenco in uporabo najsodobnejših metod in sredstev za poučevanje.

Naše programe izvajamo v obliki delavnic, s čimer želimo povdariti aktivno vlogo udeležencev. Naš namen je tudi spodbujanje kreativnosti in razvijanje sposobnosti.

Naši otroci vsako leto preskušajo svoje znanje na testih University of Cambridge. Dosegajo izredne uspehe.

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis