Smo edini izobraževalni center v Sloveniji s certifikatom za izvajanje Metode Tomatis®.

Tomatis

REVOLUCIONAREN PROGRAM ZA TRENING POSLUHA

ZA TUJE JEZIKE

Trening posluha

METODA TOMATIS®

čas, potreben za učenje, skrajšamo za polovico

 

•    Se želite sproščeno pogovarjati v tujem jeziku?
•    Bi radi svoje sogovornike bolje razumeli?
•    Bi se tujega jezika radi hitreje naučili?

Metoda Tomatis® je pedagoška metoda, ki naša ušesa nauči ponovno pravilno poslušati. Z napravo TalksUp® trenira mišice notranjega ušesa in tako na novo aktivira naše slušne mehanizme, vključno z nevrološkimi potmi.
S TalksUp-om izboljšamo razumevanje jezika in govor, imamo večjo kontrolo nad svojim glasom, povečamo sposobnost koncentracije in  pomnjenja.

 

Trening posluha
Z Metodo Tomatis se tuje jezike učimo do 50% hitreje in zato bolj učinkovito. To med drugimi potrjuje raziskava, ki so jo v okviru projekta Audio-Lingua izvedli na univerzi v Bologni, v Italiji.
Ker stimuliramo vestibularni sistem v notranjem ušesu, obenem izboljšamo telesno koordinacijo, ravnotežje in mišični tonus. Povečamo pa tudi energijo v telesu.
 

V jezikovni šoli Candor – Dominko že dve desetletji raziskujemo in udejanjamo najsodobnejše metode učenja. Med drugim smo med pionirji pospešenega učenja v alfa stanju v Sloveniji; neprestano sledimo novostim s področja psihologije in pedagogike učenja ter delovanja možganov v povezavi z učenjem; nevrolingvistično programiranje, ki omogoča individualiziran pristop k oblikovanju programov in učinkovito aktivno učenje pa je podlaga našemu delu od samega začetka.


Tokrat uvajamo metodo s katero učenje tujih jezikov povzdigujemo na novo, višjo raven. Metoda Tomatis® je v Sloveniji novost, saj smo edini certificirani center; v svetu pa se je na ta način tujih jezikov naučilo že na tisoče tečajnikov vseh mogočih poklicev in starosti. Zelo je priljubljena med managerji in igralci, ki imajo včasih za učenje malo časa. Med najbolj znanimi je francoski igralec Gérard Dépardieu, posluh pa si je s to metodo izostril tudi angleški glasbenik Sting.


Metoda Tomatis® je pedagoška metoda, s katero treniramo posluh za tuje jezike. Naša ušesa nauči ponovno pravilno poslušati, pomaga pa si z napravo TalksUp.


V dobrih dveh desetletjih prakse v jezikovni šoli Candor – Dominko opažamo, da imajo nekateri tečajniki kljub dobremu znanju slovnice in bogatemu besednemu zakladu, težave z uporabo jezika v praksi. Pri tem mislimo posebej na sposobnost govornega sporazumevanja. Srečujemo pa tudi kandidate, ki se učenja tujih jezikov preprosto ne lotijo, ker menijo, da za to niso nadarjeni; ali pa take, ki so se učenja že neštetokrat lotili, pa so vsakokrat obupali. Razlog za tako neuspešno učenje je lahko v tem, da tujega jezika, ki se ga želijo naučiti, ne slišijo pravilno.


Ljudje si včasih zaradi različnih vzrokov ušesa pred nekim jezikom preprosto zamašimo. V strokovnem jeziku temu pravimo filtriranje glasov. Glasove sicer slišimo, nismo pa jih sposobni analizirati, razumeti, povezati v nekaj logičnega; se pravi, slišimo jih kot neidentificiran šum. Vzrokov za to se včasih zavedamo, včasih pa jih niti ne poznamo, saj so nezavedni. Med najbolj pogostimi naj omenimo slabe učne izkušnje iz šole, negativen odnos našega okolja do jezika, ki se ga učimo, omejujoča prepričanja, ki smo jih lahko »podedovali«  ali pridobili in podobno. Do bolj ali manj močnega filtriranja po navadi pride že v najzgodnejši mladosti. Določenih glasov ne »slišimo«, oziroma jih ne moremo analizirati. Velika razlika je namreč med slišati in poslušati.


Poleg tega pa jeziki delujejo na različnih frekvenčnih poljih. Od najzgodnejše mladosti poslušamo in se sporazumevamo v tonih znotraj frekvenčnega polja značilnega za materni jezik. Čeprav je človek sposoben dojeti glasove v frekvenčnem razponu od 20 do 20000 Hz, jih v resnici lahko »slišimo« le v frekvenčnem območju, ki je značilno za naš materni jezik. V tem območju glasove analiziramo v lingvističnem pomenu. Vse ostale glasove filtriramo, oziroma jih dušimo.

Hz 125 250 500 1000 1500 2000 3000 4000 12000
nemščina                  
angleščina                  
španščina                  
francoščina                  
italijanščina                  
ruščina                  

                     

Dr. Alfred Tomatis je svojo metodo ustvaril na podlagi spoznanja, da sta sluh in govor neločljivo povezana. Kar pomeni, da lahko tuj jezik dobro govorimo le, če ga pravilno slišimo. Se pravi, da znamo razločevati med različnimi glasovi, ritmi in melodijo jezika.

Ustvaril je terapevtsko napravo in jo poimenoval elektronsko uho, svoja spoznanja pa je strnil v tako imenovani Tomatisov zakon, ki pravi:


  • grlo lahko ustvari samo tiste glasove, ki jih sliši uho;
  • če ušesu povrnemo sposobnost, da ponovno pravilno sliši frekvence, ki jih je slišal popačeno ali jih sploh ni slišal, bo to nemudoma in nezavedno spremenilo tudi glas, ki bo te iste frekvence sposoben poustvariti;
  • če sluh v določenem času redno stimuliramo z elektronskim ušesom, ga bomo za vedno spremenili; posledično pa tudi sposobnost tvorjenja glasu.

Naprava TalksUp, ki jo uporabljamo pri našem delu, je različica elektronskega ušesa. S TalksUp-om treniramo mišice notranjega ušesa in tako na novo aktiviramo slušne mehanizme. Tečajnik posluša filtrirane zvoke, ki prihajajo po zraku skozi slušalke in po kosteh preko vibratorja na vrhu slušalk. Pri tem se mišice notranjega ušesa neprestano raztegujejo in krčijo. Tako postanejo bolj prožne in ušesa so sposobna zaznati zvoke v razširjenem zvočnem pasu. Možgani avditivni signal analizirajo dvakrat, saj je med obema signaloma (tistem, ki prihaja po zraku in tistem, ki prihaja po kosteh) časovni premor. Sčasoma začnejo signal pričakovati in zato postanejo bolj pozorni. Na ta način s Solistnom delujemo tako na notranje uho, kot na centra za poslušanje in učenje v možganih ter vmesne nevrološke poti.


Z napravo TalksUp izboljšamo razumevanje jezika in govor, imamo večjo kontrolo nad svojim glasom, povečamo sposobnost koncentracije in  pomnjenja.
 
Z Metodo Tomatis se tuje jezike učimo do 50% hitreje in zato bolj učinkovito. To med drugimi potrjuje raziskava, ki so jo v okviru projekta Audio-Lingua izvedli na univerzi v Bologni, v Italiji.
Ker stimuliramo vestibularni sistem v notranjem ušesu, obenem izboljšamo telesno koordinacijo, ravnotežje in mišični tonus. Povečamo pa tudi energijo v telesu.


Tomatis trening za tuje jezike traja 52 ur in je razdeljen v dva dela. V prvem, 26 - urnem delu povečamo svojo sposobnost slušnega zaznavanja. Uho pripravimo na to, da bo kasneje zmožno zaznati najbolj pomembne jezikovne elemente. Po opravljenem treningu zmoremo analizirati glasove znotraj razširjenega frekvenčnega pasu. Temu sledi 3 do 5 – tedenski premor, v katerem se sistem za sluh in govor na novo vzpostavi. V drugem, 26 - urnem delu pa se osredotočimo na izbrani tuji jezik, saj se naučimo njegovih osnovnih elementov: različnih glasov, ritma in melodije. Učenje tujega jezika je namreč najprej privzemanje njegovih akustičnih značilnosti, šele kasneje slovnice in besednjaka.


Ko tuj jezik pravilno slišimo, se ga lahko naučimo govoriti. Dr. Tomatis v svojem delu Nous sommes tous nés polyglottes (Vsi smo rojeni poligloti) glede učenja angleščine pravi: »Če se hočete naučiti angleščino,  jo morate slišati tako, kot jo slišijo Angleži in šele takrat boste lahko vstopili v njihov svet, v njihovo psihologijo, v njihov način izražanja, znali boste najti primerne besede ob primernem času, razumeli boste slovnične strukture.«


Tomatis trening priporočamo tako začetnikom, kot kandidatom s predznanjem. 

 

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis