Business English B2 v alfa stanju

  • Metoda: temelji na obravnavi praktičnih primerov iz poslovne prakse. Udeleženci se učijo tako, da opravljajo naloge, rešujejo strokovne primere in pri tem uporabljajo samo in izključno angleški jezik. Aktivno govorjenje angleščine je namreč osnovni cilj tečaja. Poleg govora je veliko poudarka tudi na pisanju. Delavnice so razdeljene na aktivni in pasivni del. Z besedo pasivni označujemo učenje v alfa stanju, to je stanju popolne psihične in fizične sproščenosti, kar omogoča boljše pomnjenje, lažjo koncentracijo in počitek. V aktivnem delu pouka oživimo znanje pridobljeno v alfa stanju.
  • Program: zajema nadgrajevanje veščin sporazumevanja na področju pogajanja, vodenja sestankov in udeležbe na njih, pogovora s tujim poslovnim partnerjem, sporazumevanja po telefonu. Udeleženci prav tako pa nadgrajujejo svoje veščine branja, pisanja in poslušanja.  Poleg govora je veliko poudarka tudi na pisanju strokovnih poročil, poslovnih sporočil, zapisnikov, naročil in ostale korespondence v angleškem jeziku in sporazumevanju po telefonu. V tečaju obravnavamo tudi izbrana slovnična poglavja, na katerih temeljijo ciljne jezikovne strukture.
  • Število udeležencev: 4 - 6.
  • Trajanje: 48 pedagoških ur.
  • Delavnica se bo odvijala:
  • 1. modul: 13. in 14. februar 2016
  • 2. modul: 27. in 28. februar 2016
  • 3. modul: 12. in 13. marec 2016
  • Urnik: sobota, nedelja od 9:00 do 16:00.
  • Cena: 418,03 EUR brez DDV, oziroma 510,00 EUR z DDV / udeleženca. Učno gradivo ni všteto v ceno
  • Ugodnosti: možnost plačila v dveh obrokih, 5% popust ob prvem hkratnem vpisu dveh ali več prijateljev,   družinskih članov ali sodelavcev, brezplačno preverjanje znanja za kandidate s predznanjem.

Naložba v prihodnost Gospodarska zbornica Slovenije NLP Tomatis